Granada, Cordoba, Seville, Ronda. May 2107. 

IMG_5363
IMG_5375
IMG_5394
IMG_5415
IMG_5426
IMG_5430_1_2_hdr
IMG_5434
IMG_5435
Patio de la Acequia
IMG_5464_5_6_hdr
IMG_5500
View of Granada
IMG_5528
Sala del Mexuar
Sala del Mexuar
Sala del Mexuar
Sala del Mexuar
Sala del Mexuar
Sala del Mexuar
Palacios Nazaries
Palacios Nazaries
Patio de Comares
Patio de los Leones
Patio de los Leones
IMG_5603
IMG_5608
IMG_5616
Sala de los Reyes
Sala de los Reyes
Sala de los Reyes
Sala de los Reyes
IMG_5645_6_7_hdr
IMG_5653_4_5_hdr
IMG_5662
View of the Alhambra
View of the Alhambra
View of the Alhambra
View of the Alhambra
View of the Alhambra
View of the Alhambra
Mezquita-Catedral de Cordoba
IMG_20170514_131753
Mezquita-Catedral de Cordoba
Mezquita-Catedral de Cordoba
Mezquita-Catedral de Cordoba
Mezquita-Catedral de Cordoba
Mezquita-Catedral de Cordoba
Mezquita-Catedral de Cordoba
Mezquita-Catedral de Cordoba
Mezquita-Catedral de Cordoba
Mezquita-Catedral de Cordoba
Real Alcazar de Sevilla
Real Alcazar de Sevilla
Real Alcazar de Sevilla
Real Alcazar de Sevilla
Real Alcazar de Sevilla
Real Alcazar de Sevilla
Real Alcazar de Sevilla
Real Alcazar de Sevilla
Real Alcazar de Sevilla
Real Alcazar de Sevilla
Real Alcazar de Sevilla
Real Alcazar de Sevilla
Real Alcazar de Sevilla